Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng cầu Kênh Bến Đìa và cầu Kênh Giáp Nước

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng cầu Kênh Bến Đìa và cầu Kênh Giáp Nước, Xây dựng đường ô tô về trung tâm xã Phú Thuận và Phú Mỹ.

Tên dự án:Xây dựng đường ô tô về trung tâm xã Phú Thuận và Phú Mỹ
Tên gói thầu:Xây dựng cầu Kênh Bến Đìa và cầu Kênh Giáp Nước
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban QLĐHDA CTGT – Sở GTVT Cà Mau. Số 67 đường Phan Bội Châu, P7-TP Cà Mau. Điện thoại: 0780 835410. Fax: 0780 836668
06/10/2008 đến 22/10/2008
1.000.000 (VND)
22/10/2008 08:20
22/10/2008 08:20