Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2)

Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2)
Tên gói thầu:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Cà Mau, số 01 An Dương Vương – phường 7 – TP Cà Mau, điện thoại: (0780)831358, fax: (0780)831936
21/09/2008 đến 05/10/2008
1.000.000 (VND)
05/10/2008 09:00
05/10/2008 09:00