Thông báo mời thầu gói thầu: Điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất công trình và tài nguyên khoáng sản Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thông báo mời thầu gói thầu: Điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất công trình và tài nguyên khoáng sản Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Tên dự án:Điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất công trình và tài nguyên khoáng sản Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Tên gói thầu:Điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất công trình và tài nguyên khoáng sản Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Tài Nguyên và Môi trường – Số 02 Phan Đình Phùng, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Điện thoại: 097.713.9574 (Ông Phương), Fax: 060.866900
17/10/2008 đến 04/11/2008
1000000 (VND)
04/11/2008 09:30
04/11/2008 09:30