Gói thầu Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, nước mặt – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, nước mặt – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tên dự án:Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, nước mặt – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Tên gói thầu:Gói thầu Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, nước mặt – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Tài nguyên và Môi trường, Số 02 Phan Đình Phùng, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0977.139574 (Ông Phương); Fax: 060.866900
17/10/2008 đến 04/11/2008
1000000 (VND)
04/11/2008 08:00
04/11/2008 08:00