Thông báo mời thầu gói thầu: Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương

Tên dự án:Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương
Tên gói thầu:Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Số 17 Lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT : 0650.870703 ; Fax : 0650.870703
16/10/2008 đến 31/10/2008
1.000.000 (VND)
31/10/2008 09:00
31/10/2008 09:00