Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công trình Trường THPT bán công Lái Thiêu huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công trình Trường THPT bán công Lái Thiêu huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.

Tên dự án:Trường THPT bán công Lái Thiêu huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Mua sắm trang thiết bị công trình Trường THPT bán công Lái Thiêu huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 0650.3.825923 – 822004. Fax: 0650.3.811078
14/10/2008 đến 30/10/2008
1.000.000 (VND)
30/10/2008 09:00
30/10/2008 09:00