Thông báo mời thầu gói thầu: Trạm Y tế xã Tân Đông Hiệp (giai đoạn 2)

Thông báo mời thầu gói thầu: Trạm Y tế xã Tân Đông Hiệp (giai đoạn 2)

Tên dự án:Trạm Y tế xã Tân Đông Hiệp (giai đoạn 2)
Tên gói thầu:Trạm Y tế xã Tân Đông Hiệp (giai đoạn 2)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Số 17 Lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT : 0650.870703 ; Fax : 0650.870703
16/10/2008 đến 27/10/2008
1.000.000 (VND)
27/10/2008 09:00
27/10/2008 09:00