Thông báo mời thầu gói thầu: NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2

Thông báo mời thầu gói thầu: NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2

Tên dự án:NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2
Tên gói thầu:NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm quản lý & khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà – Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà – Điện Thoại: 063.851165
16/10/2008 đến 30/10/2008
1000000 (VND)
30/10/2008 08:30
30/10/2008 08:30