Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng 1698,81 m đường nội bộ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng 1698,81 m đường nội bộ, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội.

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội
Tên gói thầu:Xây dựng 1698,81 m đường nội bộ
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 371-đường Thống Nhất-thi trấn Liên Nghĩa-huyện Đức Trọng-tỉnh Lâm Đồng ; Điện thoại : 063 678 515 ; Fax : 063 678536
23/10/2008 đến 13/11/2008
500.000 (VND)
13/11/2008 09:00
13/11/2008 09:00