Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại huyện Đông Anh

UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại huyện Đông Anh;Dự án Xây dựng chợ Kim Chung;
Quy mô khoảng 01 ha;
Hình thức đấu thầu Rộng rãi trong nước;

Thời gian đăng ký tham dự đấu thầu: Từ 8 giờ 30 ngày 25/9/2008 đến trước 17giờ 00 ngày 25/10/2008 (trong giờ hành chính);

Địa điểm đăng ký tham dự đấu thầu: Ban quản lý dự án huyện Đông Anh-Trụ sở UBND huyện Đông Anh-Khối 1A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội;
Điện thoại: (04).8834630 – Fax: 8832301.

Kính mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký đầu tư dự án trên.