Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex mời thầu

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.Địa điểm tại phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội;
Quy mô: 1.300m2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kính mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký đầu tư dự án trên.
Văn bản đăng ký (gồm tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện để liên hệ, số điện thoại, giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, địa chỉ số 16 phố Cát Linh – quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

Thời hạn đăng ký: từ 8h00 ngà y 02/10 /2008 đến trước17h00 ngày 22 /10 /2008.

(HAPI)