Sở Giao thông Vận tải Đăk Nông thông báo mời thầu

Sở Giao thông Vận tải Đăk Nông thông báo mời thầu: Gói thầu số 3A: Xây dựng vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, điện trang trí đoạn tuyến Km0+450 – Km2+300

GT: Gói thầu số 3A: Xây dựng vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, điện trang trí đoạn tuyến Km0+450 – Km2+300
Thuộc D.A: Đường số 1 – Trục Bắc Nam đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Nguồn vốn: vốn ngân sách
Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải Đăk Nông
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/10/2008 đến 08 giờ 30 ngày 07/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA Giao thông tỉnh Đăk Nông, Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại/Fax: (0501) 545314
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 07/11/2008