Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH

Tên dự án:Mua sắm 12 camera cho các đơn vị PT-TH, Ngành PT-TH Nghệ An
Tên gói thầu:Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An. Số 01, Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An. ĐT: 038.3562868. Fax: 0383562868
22/10/2008 đến 25/10/2008
1.000.000 (VND)
25/10/2008 09:00
25/10/2008 09:00