Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường giao thông khu công nghiệp quy mô 174,49ha – dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.

Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường giao thông khu công nghiệp quy mô 174,49ha – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.

TK04
01/10/2008 đến 15/10/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 172.428.721 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.