Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công san nền 124,49ha dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công san nền 124,49ha – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.

TT02
12/11/2008 đến 22/11/2008
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 76.892.954 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.