Thông báo mời thầu gói thầu: Cổng chào tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Cổng chào tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Cổng chào tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Cổng chào tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Tín Đức- Số 17 lô A khu phố chợ Đinh bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương- DT 0650.3870703
24/10/2008 đến 10/11/2008
1.000.000 (VND)
10/11/2008 09:00
10/11/2008 09:00