Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán)

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán)

Tên dự án:Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Tín Đức – Số 17 lô A khu phố chợ Đinh bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương- ĐT: 0650.3870703
23/10/2008 đến 07/11/2008
1.000.000 (VND)
07/11/2008 09:00
07/11/2008 09:00