Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà trưng bày, nhà khách thuộc khu Bảo tàng Tân Trào – ATK huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà trưng bày, nhà khách thuộc khu Bảo tàng Tân Trào – ATK huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tên dự án:Thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà trưng bày, nhà khách thuộc khu Bảo tàng Tân Trào – ATK huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Tên gói thầu:Thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà trưng bày, nhà khách thuộc khu Bảo tàng Tân Trào – ATK huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý khu du lịch lịch sử văn hoá và sinh thái Tân Trào, Địa chỉ: Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; ĐT: 027.830264; Fax: 027.830264
15/09/2008 đến 25/09/2008
1.000.000 (VND)
25/09/2008 13:30
25/09/2008 13:30