Thông báo mời thầu gói thầu: Cống Vàm Tắc 1

Thông báo mời thầu gói thầu: Cống Vàm Tắc 1, Dự án 5 kênh bắc Quốc Lộ 1

Tên dự án:Dự án 5 kênh bắc Quốc Lộ 1
Tên gói thầu:Cống Vàm Tắc 1
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án ĐT và XD Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang, địa chỉ khu phố Trung Lương phường 10 TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, điện thọai 073.855341, fax 073.856416
14/10/2008 đến 31/10/2008
1.000.000 (VND)
31/10/2008 14:00
31/10/2008 14:00