Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk, tỉnh ĐắkLắk

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk, tỉnh ĐắkLắk

03
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 60.588.170 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk, tỉnh ĐắkLắk