Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Đoạn từ Km4+449.37-Km6+462.81 và nhánh rẽ đi bản Nà Soong, dài 153m

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Đoạn từ Km4+449.37-Km6+462.81 và nhánh rẽ đi bản Nà Soong, dài 153m. Đường nối Quốc lộ 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án:Đường nối Quốc lộ 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 03: Đoạn từ Km4+449.37-Km6+462.81 và nhánh rẽ đi bản Nà Soong, dài 153m
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn; Địa chỉ: số 21 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn; ĐT 025.215.286; fax 025.215.286
27/10/2008 đến 17/11/2008
1.000.000 (VND)
17/11/2008 09:00
17/11/2008 09:00