Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn

Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn

4
Quý IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.337.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn