Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền,mặt đường đoạn 1(Km0+00-Km6+00,phần khối lượng còn lại)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền,mặt đường đoạn 1(Km0+00-Km6+00,phần khối lượng còn lại), Nâng cấp,cải tạo đường Vàm Đình-Cái Đôi Vàm huyện Phú

Tên dự án:Nâng cấp,cải tạo đường Vàm Đình-Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân(điều chỉnh)
Tên gói thầu:Xây dựng nền,mặt đường đoạn 1(Km0+00-Km6+00,phần khối lượng còn lại)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban Quản lý Điều hành Dự án Công trình Giao thông-Sở Giao thông Vận tải Cà Mau,số 67,Phan Bội Châu,Phường 7,TP.Cà Mau,tỉnh Cà Mau. Điện thoại:0780.835410,Fax:0780.836668
28/10/2008 đến 13/11/2008
1.000.000 (VND)
13/11/2008 08:20
13/11/2008 08:20