Thi công xây dựng hệ thống điện tổng thể

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng hệ thống điện tổng thể Khu Công nghệ cao Tp.HCM.

Tên dự án:DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CAO
Tên gói thầu:Thi công xây dựng hệ thống điện tổng thể
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM – số 176 Hai bà Trưng – Quận 1 – ĐT: 84-8-38238386 – Fax: 84-8-38238386
27/10/2008 đến 11/11/2008
1000000 (VND)
11/11/2008 14:00
11/11/2008 14:00