Thông báo mời thầu gói thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu xây dựng)

Thông báo mời thầu gói thầu: Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu xây dựng)

Tên dự án:Trườngtiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu xây dựng)
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Tín Đức, số 17 lô A khu phố chợ Đinh bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương- ĐT/fax : 06503.870703
30/10/2008 đến 14/11/2008
1.000.000 (VND)
14/11/2008 09:00
14/11/2008 09:00