Bảo hiểm công trình hạng mục cấp điện, cấp nước các gói thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Công viên trung tâm thành phố Bắc Giang

Bảo hiểm công trình hạng mục cấp điện, cấp nước – Kế hoạch đấu thầu: các gói thầu còn lại thuộc dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật Công viên trung tâm thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

07
Năm 2009
Kể từ khi ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Giá gói thầu:
  • 20.836.000 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: các gói thầu còn lại thuộc dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật Công viên trung tâm thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang