Thông báo mời thầu gói thầu: xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: xây lắp, Sửa chữa lớn đường HT18

Tên dự án:Sửa chữa lớn đường HT18
Tên gói thầu:xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA khu vực quận 12 – Số 01 Lê Thị Riêng phường Thới An quận 12 TPHCM, ĐT 0838917456
29/10/2008 đến 14/11/2008
1.000.000 (VND)
14/11/2008 10:00
14/11/2008 10:00