Gói thầu mua sắm hệ thống máy XQuang kỹ thuật số DR

– Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN 175 – BỘ QUỐC PHÒNG. – Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hệ thống máy XQuang kỹ thuật số DR: ( Nhà thầu căn cứ vào năng lực của mình tham gia đấu thầu trọn gói ) – Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị Ytế Bệnh viện 175 /BQPBỆNH VIỆN 175 – BỘ QUỐC PHÒNG.
Địa chỉ : 786 – Nguyễn Kiệm – P 3 – Gò vấp – TP HCM.
 Điện thoại : 069 651177. Fax 08. 8946996.

                                                        TP. Hô Chí Minh  ngày    tháng 10  năm 2008

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Bản tin Thông tin Đấu thầu

– Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN 175 – BỘ QUỐC PHÒNG.
– Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hệ thống máy XQuang kỹ thuật số DR:
(  Nhà thầu căn cứ vào năng lực của mình tham gia đấu thầu trọn gói )

– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị Ytế Bệnh viện 175 /BQP
– Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi đấu thầu trong nước.
– Thời gian bn HSMT từ 8 giờ, ngy 3 thng 11 năm 2008 đến trước 14 giờ, ngày 18 thng 11 năm 2008.
– Địa điểm bán HSMT: Khoa trang bị – Bệnh viện 175- Bộ quốc phòng
 Địa chỉ : 786 – Nguyễn Kiệm – P 3 – Gò vấp – TP HCM.
 Điện thoại : 069 651177. Fax 08. 8946996.
– Giá bán  1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng )
– Địa chỉ nhận HSDT: Khoa trang bị – Bệnh viện 175- Bộ quốc phòng
– Thời điểm đóng thầu : 14 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2008..
– Bảo đảm dự thầu:

Nội dung yêu cầu về bảo lãnh dự thầu:
–    Hình thức bảo lãnh dự thầu: Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt
–    Nếu nộp bảo lãnh của ngân hàng thì sử dụng Mẫu số 9 Chương IV do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.
–    Nếu nộp tiền mặt : Nộp trực tiếp tại Ban Tài chính Bệnh viện tại lầu 1 Viện Bộ.

Bảo lãnh có giá trị kể từ ngày nộp hồ sơ dự thầu đến 30 ngày sau khi hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu . Bất cứ yêu cầu nào liên quan đến bảo lãnh này phải gửi đến ngân hàng trước thời hạn nói trên.

–    Giá trị và đồng tiền bảo lnh dự thầu: 150 triệu VNĐ ( Một trăm năm mươi triệu đồng)

  Bảo lãnh dự thầu không được tính lãi xuất cho nhà thầu.