Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Quyết định duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nâng cấp mở rộng Trụ sở UBND xã Tam Thôn Hiệp – Huyện Cần Giờ

Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Quyết định duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nâng cấp mở rộng Trụ sở UBND xã Tam Thôn Hiệp – Huyện Cần Giờ

5
Quý I năm 2009
01 tháng
Giá gói thầu:
  • 32.870.200 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Quyết định duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nâng cấp mở rộng Trụ sở UBND xã Tam Thôn Hiệp – Huyện Cần Giờ