Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Tên dự án: Trường tiểu học Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình

Tên dự án:Trường tiểu học Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải
Tên gói thầu:Thi công xây lắp công trình
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Hải; Khu phố Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Điện thoại: 068.876404 ; Fax: 068.876404
30/10/2008 đến 14/11/2008
1.000.000 (VND)
14/11/2008 14:30
14/11/2008 14:30