Đường 16 TD5->TD6 đường, vỉa hè, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, cấp nước (Gói 27)

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường 16 TD5->TD6 đường, vỉa hè, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, cấp nước (Gói 27) Thuộc D.A: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1 Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bên mời thầu: Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

GT: Đường 16 TD5->TD6 đường, vỉa hè, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, cấp nước (Gói 27)
Thuộc D.A: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
Bên mời thầu: Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 03/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 19/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1, 124 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Điện thoại: (064) 593805 – 593440 ; Fax: (064) 593441.
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 19/11/2008