Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn 2 – Gói 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn 2 – Gói 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Tên dự án:Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành
Tên gói thầu:Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Thành Giai đoạn 2 – Gói 1: Phần xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Công ty CP Sonadezi Long Thành, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai – Điện thoại: (061)3514495 – Fax: (061)3514492
25/10/2008 đến 13/11/2008
1.000.000 (VND)
13/11/2008 14:00
13/11/2008 14:00