Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng mới bổ sung 12 phòng học trường THPT Bình Phú, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng mới bổ sung 12 phòng học trường THPT Bình Phú, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Xây dựng mới bổ sung 12 phòng học trường THPT Bình Phú, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Xây dựng mới bổ sung 12 phòng học trường THPT Bình Phú, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 0650.3825923 – 822004. Fax: 0650.3811078
08/11/2008 đến 24/11/2008
1.000.000 (VND)
24/11/2008 09:00
24/11/2008 09:00