Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công & dự toán – Cải tạo, nâng cấp Công viên Hoàng Văn Thụ – Phường 02 – Quận Tân Bình

Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công & dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp Công viên Hoàng Văn Thụ – Phường 02 – Quận Tân Bình. Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh

1
Quý III năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 302.659.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp Công viên Hoàng Văn Thụ – Phường 02 – Quận Tân Bình