Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị

Tên dự án:Xây dựng trường trung học phổ thông B Phủ Lý giai đoạn 2
Tên gói thầu:Cung cấp lắp đặt thiết bị
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà; Đường Trần Văn Chuông – Thị xã Phủ Lý – tỉnh Hà Nam; Tel : 0351.841499; Fax : 0351.848188
05/11/2008 đến 08/11/2008
500000 (VND)
08/11/2008 09:00
08/11/2008 09:00