Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure), khu vực I, khu phía bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure), khu vực I, khu phía bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum

Tên dự án:Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure),khu vực I, khu phía Bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure), khu vực I, khu phía bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum, 180 Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoai: 060.3913528, Fax: 060 3913527
02/11/2008 đến 11/11/2008
1000000 (VND)
11/11/2008 08:30
11/11/2008 08:30