Xây dựng khối hành chính, khám điều trị ngoại trú, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng khối hành chính, khám điều trị ngoại trú, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, phẫu thuậtGT: Xây dựng khối hành chính, khám điều trị ngoại trú, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật
Thuộc D.A: Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
Nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết và vốn trái phiếu chính phủ (thanh toán 2008-2010)
Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/11/2008 đến 09 giờ 30 ngày 25/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Lô B, khu 500 căn, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp. Điện thoại: (067) 3874275 ; Fax: (067) 3853722
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 30 ngày 25/11/2008