Xây lắp, máy lạnh, hệ thống air trung tâm, hệ thống triệt tùng nước tắm phỏng

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp, máy lạnh, hệ thống air trung tâm, hệ thống triệt tùng nước tắm phỏngGT: Xây lắp, máy lạnh, hệ thống air trung tâm, hệ thống triệt tùng nước tắm phỏng
Thuộc D.A: Xây dựng, cải tạo và mở rộng khoa phòng trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 1
Nguồn vốn: ngân sách thành phố
Bên mời thầu: Bệnh viện nhi đồng 1
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/10/2008 đến 15 giờ 00 ngày 06/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Bệnh viện nhi đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại/Fax: (08) 39271119/39270053
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 15 giờ 00 ngày 06/11/2008