Xây lắp Kiên cố hoá kênh mương loại II, xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp Kiên cố hoá kênh mương loại II, xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma ThuộtGT: Xây lắp
Thuộc D.A: Kiên cố hoá kênh mương loại II, xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột
Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án TP Buôn Ma Thuột
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/11/2008 đến 09 giờ 00 ngày 28/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý các dự án TP Buôn Ma Thuột, số 1 đường Tú Xương, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại/Fax: (0500) 3954250/3951312
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 28/11/2008