Gói thầu xây lắp công trình Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)

Tên dự án:Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Số ĐT: 079.3876224; Số Fax: 079.3877154
28/10/2008 đến 11/11/2008
1.000.000 (VND)
11/11/2008 14:00
11/11/2008 14:00