Xây lắp các hạng mục Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp các hạng mục còn lại thuộc Trung tâm y tế (nay là Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang)

G.T: Xây lắp các hạng mục còn lại thuộc Trung tâm y tế (nay là Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang)

Thuộc D.A “Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế (nay là Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang)”

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ

Bên mời thầu: UBND huyện Vũ Quang, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ ngày 17/10/2008 đến trước 8 giờ 30, ngày 27/10/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Văn phòng Ban A XDCB huyện Vũ Quang, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 814263/ 0913.029810

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 27/10/2008.