Thông báo mời thầu gói thầu: Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà

Thông báo mời thầu gói thầu: Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Ngân sách Nhà nước. Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển.

Tên dự án:Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà
Tên gói thầu:Nước sạch sinh hoạt xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Van phòng Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà
08/11/2008 đến 18/11/2008
1.000.000 (VND)
18/11/2008 08:30
18/11/2008 08:30