Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO mời thầu

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu “Cung cấp dụng cụ cứu chữa sự cố” theo đơn hàng VT-389/08-VSP01 của XNLD VIETSOVPETRO theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2008 của XNLD VIETSOVPETRO.

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu “Cung cấp dụng cụ cứu chữa sự cố” theo đơn hàng VT-389/08-VSP01 của XNLD VIETSOVPETRO theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2008 của XNLD VIETSOVPETRO.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro, địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 64-839871/838662-ext.2108) và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/1 bộ cho một gói thầu tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro. Ðịa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 64-839871/838662-ext.2108).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 21-10 đến trước 9 giờ ngày 21-11-2008.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 8.000 USD (Tám nghìn) và phải được gửi đến Văn phòng XNLD 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu chậm nhất là trước 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 21-11-2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 21-11-2008 tại Phòng I12, dãy nhà I, Văn phòng XNLD Vietsovpetro 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu.