Lắp đặt thiết bị cơ khí và phối lắp hệ thống đường ống công nghệ

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất: Dự án đầu tư thiết bị thay thế thiết bị công đoạn 670 thuộc xưởng tổng hợp Amôniắc.

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất

Hà Bắc tổ chức đấu thầu hai gói thầu:

1- Lắp đặt thiết bị cơ khí và phối lắp hệ thống đường ống công nghệ – Dự án đầu tư thiết bị thay thế thiết bị công đoạn 670 thuộc xưởng tổng hợp Amôniắc.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi

– Giá bán hồ sơ mời thầu (HSMT): 1.000.000đồng/1 bộ (đã bao gồm thuế GTGT).

2- Cung cấp xe nâng tải trọng 1.500kg.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Cung cấp Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng cạnh tranh miễn phí.

Thời gian bán HSMT và cung cấp HSYC chào hàng cạnh tranh: Từ 8 giờ ngày 17-10-2008 đến khi đóng thầu (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và cung cấp HSYC: Phòng Ðầu tư Xây dựng Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ðiện thoại: Tổng đài 0240.854538. Máy lẻ 214.

Fax: 0240.855018

Kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng tham dự.