Mời thầu Bán một số thiết bị, vật tư phụ tùng không sử dụng gồm: Máy ủi các loại; Ô-tô các loại

Công ty cổ phần Xây dựng 26 Cần bán một số thiết bị, vật tư phụ tùng không sử dụng gồm: Máy ủi các loại; Ô-tô các loại; Vật tư phụ tùng…

Công ty cổ phần Xây dựng 26 Cần bán một số thiết bị, vật tư phụ tùng không sử dụng gồm: Máy ủi các loại; Ô-tô các loại; Vật tư phụ tùng…

Hàng bán được phản ánh trong các gói thầu: số 1; 2; 3; 4; 5

Mời các nhà thầu có nhu cầu và khả năng tham gia;

Mỗi nhà thầu được mua một bộ hồ sơ với giá: 500.000 đồng (không hoàn trả).

1 – Ðịa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Công ty Công ty cổ phần Xây dựng 26.

Số 24A, đường Nguyễn Cư Trinh, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

2 – Thời gian bán hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 18-10 đến 8 giờ ngày 25-10-2008.

3 – Ðịa điểm bán thiết bị: Ghi trong các gói thầu của Hồ sơ mời thầu

4 – Hạn nộp hồ sơ: Từ 8 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 25-10-2008

Mở thầu: 14 giờ ngày 25-10-2008

Mọi chi tiết cần liên hệ: Phòng Kinh tế – Kỹ thuật, Công ty cổ phần Xây dựng 26.

Ðiện thoại: 054.3523904 – Fax: 054.3538052;

Email: cpxaydung.hue@vnn.vn.