Gói thầu thiết bị: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc – dự án khách sạn swiss – belhotel Dakruco

Gói thầu thiết bị: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc – Kế hoạch đấu thầu dự án khách sạn swiss – belhotel Dakruco. Tên chủ đầu tư: Cong ty cao su Dak Lak

8
Quý IV năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.193.522.600 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án khách sạn swiss – belhotel Dakruco