THÔNG BÁO MỜI THẦU Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai KTR cho NH NN&PTNT.

Công ty Viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai KTR cho NH NN&PTNT.

Công ty Viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai KTR cho NH NN&PTNT.

Nhà thầu tham gia dự thầu được mua một bộ HSMT với một khoản lệ phí (không hoàn lại) là 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 27-10-2008 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

Hạn cuối cùng nộp HSDT trước 14 giờ ngày 11-11-2008.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng KHKD – Công ty Viễn thông liên tỉnh – 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội.

ÐT: 04.37734142 –

Fax: 04.37735212.