Trạm y tế xã Tân Phú, Trạm y tế xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ban quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện về tài chính, năng lực, kinh nghiệm tham gia hai gói thầu: Trạm y tế xã Tân Phú, Trạm y tế xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ban quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện về tài chính, năng lực, kinh nghiệm tham gia hai gói thầu: Trạm y tế xã Tân Phú, Trạm y tế xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

– Bán hồ sơ: từ 8 giờ ngày 17-10 đến hết 17 giờ ngày 26-10-2008, tại: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Long Mỹ, 26 Nguyễn Huệ, ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. ÐT: 07113.871932.

– Chi phí mua hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (một triệu)/1 hồ sơ.

I – Trạm y tế xã Tân Phú:

– Ðóng thầu: 8 giờ ngày 10-11-2008.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-11-2008.

II – Trạm y tế xã Thuận Hòa:

– Ðóng thầu: 10 giờ ngày 10-11-2008.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10-11-2008 tại địa chỉ trên.