Viễn thông Thanh Hóa mời thầu Ðầu tư cơ sở hạ tầng cho phòng Data Center

Gói thầu số 1 (mời thầu lần 2): “Mua vật tư thiết bị” thuộc dự án “Ðầu tư cơ sở hạ tầng cho phòng Data Center”. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu số 1 (mời thầu lần 2): “Mua vật tư thiết bị” thuộc dự án “Ðầu tư cơ sở hạ tầng cho phòng Data Center”. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu số 2: “Mua máy phát điện” thuộc dự án “Trang bị máy phát điện cho các trạm BTS Vinaphone (đợt 1) năm 2008”. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu số 3: “Mua vật tư điện” thuộc dự án “Trang bị bổ sung hệ thống AC và tiếp đất cho các trạm truy nhập MSAN và V5.2”. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Nhà thầu được mua các HSMT gói thầu số 1 và số 2 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 22-10 đến trước 9 giờ ngày 5-11-2008 đối với gói thầu số 1, 9 giờ ngày 10-11-2008 đối với gói thầu số 2 tại Phòng Kế toán Thống kê – Tài chính Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3858242) với lệ phí mua một bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Nhà thầu được cung cấp HSYC (miễn phí) gói thầu số 3 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 20-10 đến hết trước 9 giờ ngày 27-10-2008 tại Phòng Ðầu tư – Xây dựng cơ bản, Viễn thông Thanh Hóa.

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải cung cấp địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số fax của nhà thầu bằng công văn (fax trước, sau đó gửi bản chính) và có thể tìm hiểu thêm

thông tin tại Phòng ÐT-XDCB Viễn thông Thanh Hóa.

ÐT: 037.3759928; Fax: 037.3753600.