Xây lắp Tên chủ đầu tư Bệnh viện Từ Dũ

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ . Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ. Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 5615/QĐ-UB
Ngày ban hành: 13/05/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng TP.HCM
Số hiệu: 207/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 31/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 28.900.000.000(VND)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu (01 gói thầu)

Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
01 Xây lắp + thiết bị
  • 23.944.133.183 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008 Hợp đồng hỗn hợp 09 tháng